صفحه آرشیو

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی

نکاتی از آیت الله العظمی وحید خراسانی(حفظه الله) پیرامون امام زمان(علیه السلام)

به دليل عقلي و نقلي وجود امام معصوم در هر زماني لازم است.حصول منظور قرآن (اخراج تمام افراد بشر از ظلمات فكري و اخلاقي و عملي به عالم نور) ممكن نيست مگر به وسيله وجود انساني كه خود از تمام ظلمات رسته، و افكار و اخلاق و اعمال او سراسر نور…

نکاتی از آیت الله العظمی وحید خراسانی(حفظه الله) پیرامون امام زمان(علیه السلام)

به دليل عقلي و نقلي وجود امام معصوم در هر زماني لازم است.حصول منظور قرآن (اخراج تمام افراد بشر از ظلمات فكري و اخلاقي و عملي به عالم نور) ممكن نيست مگر به وسيله وجود انساني كه خود از تمام ظلمات رسته، و افكار و اخلاق و اعمال او سراسر نور…