۱- وفات موسی مبرقع (۲۹۶ هجری قمری) ۲- رحلت حکیم عارف و محدّث مفسّر ملّامحمدمحسن فیض کاشانی(۱۰۹۱ هجری قمری) ۳- درگذشت فقیه جلیل آیت اللَّه حائری قمی (۱۳۵۸ هجری قمری) —   ۱- وفات موسی مُبَرقَع (۲۹۶ هجری قمری) حضرت امام جواد (علیه السلام) چهار پسر داشت به نام‌های امام علی النقی (علیه السلام)، ابو […]