صفحه آرشیو

آیت اللَّه میرزا حسن علیاری

تقویم شیعه نوزدهم ربیع الاول

تقویم شیعه نوزدهم ربیع الاول ۱- جنگ داود(علیه السلام) با جالوت ۲- رحلت آیت اللَّه میرزا حسن علیاری (۱۳۵۸ هجری قمری) ۳- رحلت فقیه جلیل و مرجع کبیر آیت اللَّه "سید صدرالدین صدر" (۱۳۷۳ هجری قمری) --- ۱- جنگ داود(علیه السلام) با جالوت نام…