صفحه آرشیو

آیت پیمان در مصاحبه با روزنامه 19دی

اهانت به جای نقد

آیت پیمان در مصاحبه با روزنامه «۱۹دی»: عجیب است که حتی بزرگان علمی ما در مباحث بسیار بدیهی و مبرهن و تبیین شده مثل شئونات ولایت و امامت و حکومت این مقدار بحث عقیدتی و کلامی را تقابلی و آمیخته با موضع گیری جناحی می کنند و زمینه گسترس اختلاف…