آیه تطهیر و ۱۴ معصوم
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیه تطهیر و ۱۴ معصوم آیه تطهیر چگونه شامل چهارده معصوم میشود؟ گاهى اشکال مى شود که آیه تطهیر تنها دلالت بر عصمت پنج تن دارد و نمى تواند عصمت سایر ائمه را اثبات کند؛ در پاسخ مى گوئیم: اوّلا: حصر در آیه تطهیر اضافى است نه حقیقى. حصر اضافى نسبت به عده اى خاص […]