شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۲ شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۱ ۶ـ اثبات تشیع با روایات جعلی دکتر قفاری هم چنین می‌گوید: و یقول محمد حسین آل کاشف الغطا: ان اول من وضع بذره التشیع فی حقل الاسلام، هو نفس صاحب الشریعه؛ یعنی ان بذره التشیع وضعت فی […]

شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۱ شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۲ با توجه به اینکه در اکثر روایاتی که در تفسیر خیر البریه از پیامبر اکرم نقل شده است، شیعیان امیرالمؤمنین نیز به عنوان خیر البریه معرفی شده‌اند، لذا به جهت ارتباط این آیه با شیعه و کامل […]

شبهات حدیثی و آیه خیر البریه مهم‌ترین مشکل و ضعفی که اکثر افراد در ارتباط با دین و مذهب خود دارند، تقلید کورکورانه و تعصبات بیجاست که گاهی اوقات به هیچ وجه حاضر نیستند آن را کنار بگذارند و اگر حقیقت نیز بر آن‌ها آشکار شود، باز به همان اعتقادات باطل خود پای بندند و […]

 تحلیل آیه شر البریه شرّ البریه خدای تعالی در آیه قبل از آیه مورد بحث یعنی آیه خیر البریه، می‌فرماید: ﴿إِنّ الّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أُولئِکَ هُمْ شَرّ الْبَرِیّهِ﴾.[۱] «قطعاً کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و مشرکین، در آتش جهنم‌اند که همیشه در آن خواهند بود، […]