آیین برنامه سازی درباره ایام محرم
مشخصات کتاب:
سرشناسه: رضایی آدریانی، محمد، – ۱۳۵۰
عنوان و نام پدیدآور: آیین برنامه سازی درباره ایام محرم/ محمد رضایی آدریانی
مشخصات نشر: قم: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری: ۳۴۴ ص.
ISBN: 978 –۹۶۴–۵۱۴–۲۵۸–۰٫
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: حسین بن علی علیه السلام ، امام سوم، ۴ ۶۱ق.
موضوع: تلویزیون — ایران — پخش برنامه های مذهبی — اسلام
موضوع: تلویزیون — پخش برنامه های مذهبی — اسلام
موضوع: رادیو — ایران — تولید و کارگردانی
موضوع: تلویزیون — ایران — تولید و کارگردانی
موضوع: محرم
شناسه افزوده: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی
رده بندی کنگره: ۱۳۹۲ ر ۶ آ۹/ ۵/۴۱ BP
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۳۴
شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۶۷۷۸۵
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیش درآمد؛ بخش اول: ایده یابی بر اساس نگاهی به زندگانی امامان عاشورایی و بزرگان اهل بیت علیهم السلام؛ بخش دوم: ایده یابی های میان رشته ای عاشورایی؛ بخش سوم: پژوهش های برنامه ای عاشورایی (ضمایم پژوهشی)