صفحه آرشیو

ائمه اطهار

تحلیل اجتماعی رفتار دست‌ بوسی در دوران حضور ائمه اطهار

تحلیل اجتماعی رفتار دست‌بوسی در دوران حضور ائمه اطهار چکیده دست‌بوسی نوعی الگوی رفتار اجتماعی و میان‌فردی است که نمادی از ابراز محبت یا ادای احترام و توجه ویژه انسان به همنوع خود به شمار می‌رود. به دلیل بهره‌مندی رفتار دست‌بوسی از…