صفحه آرشیو

ابان بن ابی عیاش

ابان بن ابی عیاش

یار ایرانی امام سجاد(ع)

اشاره: از ميان ايرانيان يا همان قوم فارس، افراد سرشناس و برجسته‌اي در جهان تشيع سربرآورده‌اند كه در طول حيات خويش، نقش ارزشمندي در حراست و نشر معارف اهل بيت(ع) ايفا نموده‌اند. ابان بن ابي عياش يكي از همين نام‌آوران است…