صفحه آرشیو

ابن بَردَس

تقویم شیعه ششم شوال

تقویم شیعه ششم شوال ۱٫ وفات ابن بَردَس، شاعر و محدّث مسلمان ۲٫ امضای معاهده ‏ی سوم ابریشم میان ایران و عثمانی در آذربایجان ۳٫ شکست حافظ محمّد پاشا، سردار عثمانی از شاه عبّاس صفوی در جنگ بغداد تقویم…