بیست و دوم شعبان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- رحلت عالم و محدث بزرگ “ابن شهر آشوب” (۵۸۸ هجری قمری) ۲- رحلت مُتکلّم کبیر “شیخ محمد جواد بلاغی” (۱۳۵۲ هجری قمری) —     ۱- رحلت عالم و محدث بزرگ “ابن شهر آشوب” (۵۸۸ هجری قمری) محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی معروف به “ابن شهرآشوب” ملقب به “زین‏الدین و رشیدالدین” متکلم، واعظ، […]