صفحه آرشیو

ابوالعباس محمد بن مقتدر

ششم جمادی الاول

ششم جمادی الاول آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) --- آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) پس از برکناری قاهر بالله عباسی و شکنجه و آزار وی توسط برخی از فرماندهان سپاه و دولتمردان سیاسی…