ششم جمادی الاول
۰۴ بهمن ۱۳۹۶

آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) —     آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) پس از برکناری قاهر بالله عباسی و شکنجه و آزار وی توسط برخی از فرماندهان سپاه و دولتمردان سیاسی دربار عباسی، بی‌درنگ به سراغ ابوالعباس محمد بن مقتدر بالله رفته و وی را برای پوشیدن ردای […]