ششم جمادی الاول
۲۳ دی ۱۳۹۷

ششم جمادی الاول   آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) —     آغاز خلافت راضی بالله عباسی (۳۲۲ هجری قمری) پس از برکناری قاهر بالله عباسی و شکنجه و آزار وی توسط برخی از فرماندهان سپاه و دولتمردان سیاسی دربار عباسی، بی‌درنگ به سراغ ابوالعباس محمد بن مقتدر بالله رفته و وی […]