صفحه آرشیو

ابوبکر بن ابی قحافه

بیست و دوم جمادی الثانی

بیست و دوم جمادی الثانی مرگ ابوبکر بن ابی قحافه (۱۳ هجری قمری) --- مرگ ابوبکر بن ابی قحافه (۱۳ هجری قمری) عبد الله بن عثمان معروف به ابوبکر ، پدرش عثمان بن عمرو تیمی ملقب به ابی قحافه و نام مادرش «اُمّ…