بیست و دوم جمادی الثانی   مرگ ابوبکر بن ابی قحافه (۱۳ هجری قمری) —     مرگ ابوبکر بن ابی قحافه (۱۳ هجری قمری) عبد الله بن عثمان معروف به ابوبکر ، پدرش عثمان بن عمرو تیمی ملقب به ابی قحافه و نام مادرش «اُمّ الخیر» سَلْمی بنت صخر بن عمرو بن کعب، دختر […]