صفحه آرشیو

ابومسلم خراساني

بیست و پنجم شعبان

۱- قتل "ابومسلم خراسانی" رهبر قیام سیاه جامگان به فرمان "منصور دوانِقی" (۱۳۷ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت ‏الله "احمدعلی احمدی شاهرودی" (۱۴۱۷ هجری قمری) --- ۱- قتل "ابومسلم خراسانی" رهبر قیام سیاه جامگان به فرمان "منصور…