تقویم شیعه بیست و هشتم رمضان   درگذشت ابومعشر بلخی، محدّث و منجّم [۲۷۲ ق]         http://shiastudies.com تقویم شیعه بیست و هشتم رمضان