اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه   تاریخ تاسیس ۲۰۰۵ کشور مکان استقرار آلمان-هامبورگ تاریخچه با توجه به گذشت نیم قرن از حضور شیعیان در اروپا، بر خلاف برادران اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی، هیچ تشکل رسمی و یا سازمان مرکزی برای شیعیان در این منطقه وجود نداشت، بر این اساس یکی از […]