صفحه آرشیو

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

انتقاد ناآگاهانه به علما

انتقاد ناآگاهانه به علما شیخ حسن فرزند مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که از فقهای بزرگ شیعه است می‌گوید: پدرم شب‌ها پس از اندک خوابی برمی خاست و تا هنگام نماز شب به مطالعه می‌پرداخت سپس تا سپیده صبح به نماز و مناجات و تضرع می‌پرداخت. شبی…

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه تاریخ تاسیس ۲۰۰۵ کشور مکان استقرار آلمان-هامبورگ تاریخچه با توجه به گذشت نیم قرن از حضور شیعیان در اروپا، بر خلاف برادران اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی، هیچ تشکل رسمی و یا…