صفحه آرشیو

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه تاریخ تاسیس ۲۰۰۵ کشور مکان استقرار آلمان-هامبورگ تاریخچه با توجه به گذشت نیم قرن از حضور شیعیان در اروپا، بر خلاف برادران اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی، هیچ تشکل رسمی و یا…