اثبات ایمان داشتن اجداد پیامبر و رد اقوال مخالفین   کلمات علمای شیعه علمای شیعه امامیه بر این مطلب اتفاق دارند که پدران پیامبر(صلی الله علیه وآله) از حضرت آدم(علیه السلام)تا عبدالله، مؤمن و موحّد بوده اند. اینک به نقل برخی از کلمات آنان اشاره می کنیم:۱ محدّث بزرگوار، ابوجعفر علی بن حسین بن بابویه، […]