صفحه آرشیو

اثبات رجعت از دیدگاه عقل و نقل

اثبات رجعت از دیدگاه عقل و نقل

اثبات رجعت از دیدگاه عقل و نقل مقدمه یکی از مباحثی که از دیر باز در کلام اسلامی مطرح بوده وهست مسئله رجعت یعنی همان بازگشت مردگان به دنیا پس از ظهور حضرت حجت و پیش از قیامت است،بحث رجعت نیز مانند دیگر مباحث کلامی موافقانی…