صفحه آرشیو

احترام

احترام

احترام و تکریم فرزند

فرزندان شما در هر سني كه باشند براي خود شخصيت و احترام قائلند، دوست دارند به شخصيت آنان توجه شود و مورد احترام و تكريم قرار گيرند؛ از اين رو، سزاوار است كه پدر و مادر به اين گرايش فطري توجه كنند و روحيه كودكان را با عزت نفس و اعتماد به نفس،…

احترام به همسرضامن زندگی شیرین

براي آنکه به همسرخود احترام بگذاريم ، نخست بايد روحيات و خواسته هاي او را در نظر بگيريم ،دنياي او را درک کنيم و بفهميم کدام رفتار ما را نماد احترام مي شمرد .در اينجا به شيوه هاي متفاوت براي ابرازاحترام همسران به يکديگراشاره مي کنيم:دنياي…