صفحه آرشیو

احکام خانه و خانواده

احکام

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان

آموزش محرم و نامحرم به کودکان و نوجوانان شناخت صحیح احکام الهى به عنوان یک عنصر مهم, در تربیت دینى فرزندانمان محسوب مى شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طورى تربیت کنیم که احکام الهى رعایت نمایند باید از همان زمان کودکى بر طبق دستورات دینى…

محارم چه کسانی هستند؟

محارم جمع محرم، يعني کساني که به دليل خويشاوندي، هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. قرابتي که موجب محروميت مي شود بر سه گونه است؛ نسبي، رضاعي و سببي. (1) الف - نسبيهفت دسته از مردان و زنان فاميل به شرح زير با يکديگر محرمند:محارم مرد:1-…

محارم چه کسانی هستند؟

محارم جمع محرم، يعني کساني که به دليل خويشاوندي، هرگز نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند. قرابتي که موجب محروميت مي شود بر سه گونه است؛ نسبي، رضاعي و سببي. (1) الف - نسبيهفت دسته از مردان و زنان فاميل به شرح زير با يکديگر محرمند:محارم مرد:1-…

وصیت وارث

1- وصيت وصيت آن است که انسان، سفارش کند بعد از مرگش براي او کارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملک کسي باشد، يا براي اولاد خود و کساني که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند و کسي را که به او وصيت مي کنند…

وصیت وارث

1- وصيت وصيت آن است که انسان، سفارش کند بعد از مرگش براي او کارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملک کسي باشد، يا براي اولاد خود و کساني که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند و کسي را که به او وصيت مي کنند…

پاکی و ناپاکی ها

رعايت طهارت و زدودن آلودگي ها طبق دستور شرعي، از نخستين آداب مسلماني است و بخشي از فقه را به خود اختصاص داده است . با توجه به گستردگي اين بحث، مواردي را که در محيط خانواده کاربرد بيشتري دارد، يادآوري مي کنيم. الف- ناپاکي هااز نظر فقه…

پاکی و ناپاکی ها

رعايت طهارت و زدودن آلودگي ها طبق دستور شرعي، از نخستين آداب مسلماني است و بخشي از فقه را به خود اختصاص داده است . با توجه به گستردگي اين بحث، مواردي را که در محيط خانواده کاربرد بيشتري دارد، يادآوري مي کنيم. الف- ناپاکي هااز نظر فقه…