صفحه آرشیو

اخباری

جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی

جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی چکیده یکی از ملاک‌های ارزیابی روایات تاریخی، به‌ویژه تاریخ انبیا، شأن معصوم است. در تاریخ انبیا، تاریخ‌نگاری بدون توجه به روایات کارساز نیست. لذا می‌توان با توجه‌کردن به کلام…