صفحه آرشیو

اختلاف نظر علما درباره برخي از جنبه‏ هاي سوگواري محرم

اختلاف نظر علما درباره برخی از جنبه‏ های سوگواری محرم

اختلاف نظر علما درباره برخی از جنبه‏ های سوگواری محرم یکى از دینى ترین جنبه هاى مراسم شیعیان۲* که هرساله در ده روز اول ماه محرم در یادبود شهادت امام حسین (شهادت: ۶۸۰م/۶۱هـ.ق) برپا مى شود, منظر مردانى است که با دست به سینه هاى لخت خود مى…