صفحه آرشیو

اخلاق علوي با تأکيد بر نهج البلاغه (3)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۳)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۳) ۷٫ رفتار با دوستان، امام علی(علیه السلام) در انتخاب دوست دقت کافی داشته و ویژگی دوستان بد را به فرزندانشان بیان فرمود: پسرم! از دوستی با احمق، بخیل، بدکار و دروغگو بپرهیز (همان، حکمت ۳۸)؛ ایشان…