صفحه آرشیو

اخلاق علوی با تأکيد بر نهج البلاغه (1)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۱)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۱) مقدمه اخلاق از دیدگاه اسلام، نه تنها در کنار اعتقادات و احکام فقهی به عنوان یکی از ارکان اساسی معارف دینی مطرح است؛ بلکه بیانگر راه زندگی درست و خداپسندانه و روش نیل به کمال نهایی و ارتباط با خدای…