اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۱) مقدمه اخلاق از دیدگاه اسلام، نه تنها در کنار اعتقادات و احکام فقهی به عنوان یکی از ارکان اساسی معارف دینی مطرح است؛ بلکه بیانگر راه زندگی درست و خداپسندانه و روش نیل به کمال نهایی و ارتباط با خدای متعال است.محققان و دانشمندان برای یافتن بهترین […]