صفحه آرشیو

اخلاق علوی با تأکيد بر نهج البلاغه (2)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۲)

اخلاق علوی با تأکید بر نهج البلاغه (۲) ۴٫ رفتار با خویشاوندان، امام علی(علیه السلام) افزون بر توجه به خانواده ی خود، به خانواده های بزرگتری که با آنها دارای نسبت، سببی یا نسبی، بودند نیز توجه داشت. به طوری که می فرماید:ایها الناس، انه لا…