صفحه آرشیو

ادبیات عربی

ادبیات عربی

در مدح امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرک و استشفي لديک شفي (1) زوروا أباالحسن الهادي لعلکمتحظون بالأجر و الاقبال و الزلف (2) زوروا لمن تسمع النجوي لديه فمنيزره بالقبر ملهوفا لديه کفي (3) اذا وصلت فأحرم قبل تدخلهملبيا…

بازتاب حماسه عاشورا در شعر بعضی از شعرای عرب زبان (۲)

قرن چهارم تا ششم - که به عصر شکوفايي شعر و ادب شهرت دارد- تعدادي از بهترين شاعران حسيني را در خود پرورانده است؛ چهره هايي مانند صنوبري، کشاجم، ابوفراس، ابن هاني، شريف رضي، مهيار ديلمي و... . تشکيل دولت هاي شيعي يا متمايل به تشيع موجب پديد…

بازتاب حماسه عاشورا در شعر بعضی از شعرای عرب زبان (۱)

مقدمه شعر و ادبيات هر قوم با هر مکتب و آيين، آيينه افکار و باورها و گرايش هاي آن است. «شعر شيعي» نيز که نماد تفکر و اعتقادات و فرهنگ مکتبي شيعه مي باشد - در آيينه ادبيات آييني شاعران ولايي شيعي متجلي است. از آنجا که…

ادبیات اسلامی در یک نگاه

مقصود نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاريخ است. در اين قسمت ايرانيان خدمات فراواني کرده اند. خدمات ايرانيان به زبان عربي بيش از خود اعراب به اين زبان بوده و خيلي بيش از خدمات اين مردم به زبان فارسي بوده است. ايرانيان به حکم يک…

تأثیر قرآن بر زبان عربی

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا.آنگاه که بخواهیم از قرآن و تأثیرات آن سخن بگوییم، بی‏گمان به تأثیر روحی و فرهنگی آن توجه می‏کنیم که چگونه آیات و کلمات این کتاب عظیم،…