اذن دخول پرسش چرا در اذن دخول حرم‌های شریفه برای وارد شدن از ملائکه طلب یاری می‌کنیم: «فکونوا ملائکه الله أعوانی و کونوا أنصاری حتی أدخل هذه البیت»؟ پاسخ اجمالی اذن دخول به بارگاه معصومان(ع) و یا همان «اذن دخول» یکی از آداب زیارت است، اما در بیان دلیل درخواست از فرشتگان برای کمک در […]