صفحه آرشیو

اذن دخول

اذن دخول (چرا در زیارات برای وارد شدن به بارگاه‌های معصومان(ع) از فرشتگان یاری می‌جوییم؟)

اذن دخول پرسش چرا در اذن دخول حرم‌های شریفه برای وارد شدن از ملائکه طلب یاری می‌کنیم: «فکونوا ملائکه الله أعوانی و کونوا أنصاری حتی أدخل هذه البیت»؟ پاسخ اجمالی اذن دخول به بارگاه معصومان(ع) و یا همان «اذن دخول» یکی از…