صفحه آرشیو

ارث

ارث

انتقاد علمای الازهر از «طرح تساوی ارث زن و مرد»

علمای الازهر مصر از طرح پارلمانی این کشور مبنی بر تساوی ارث زن و مرد به شدت انتقاد کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، علمای الازهر از طرح پیشنهادی پارلمان مصر در تساوی ارث زن و مرد به شدت انتقاد و این اقدام را تعدّی به حدود الهی توصیف کردند.…

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

مقدمهيکى از موضوعهايى که براى طبيعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنوني، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به اين صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصويب کمتر بودن نصيب زن…

ارث و وصیت از دیدگاه اسلام

گويا مساله ارث (يعنى اينکه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قديم ترين سنت هائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است، و اين معنا در توان مدارک موجود تاريخى نيست، که نقطه آغاز آن را معين کند، تاريخ هيچ امت و ملتي، به آن دست نيافته…