صفحه آرشیو

ارزش انسان

انسان و اختیار در کارهای نیک

انسان و اختیار در کارهای نیک خلاصه پرسش آیا نمی‌شد خداوند گناه را نمی‌آفرید؟ چرا انسان را فقط در کارهای نیک اختیار نداد تا هر کس کار نیک بیشتری انجام دهد از مقام بالاتری برخوردار باشد؟! پرسش با سلام، مگر خداوند جز فیض رساندن به مخلوقات…