ارزش دانش
۱۰ دی ۱۳۹۶

ارزش دانش     ارزش دانش مشخصات کتاب: سرشناسه : فضلی، نادر، – ۱۳۳۲ عنوان و نام پدیدآور : ارزش دانش/ نادر فضلی مشخصات نشر : تهران: نبا، ۱۳۸۱٫ مشخصات ظاهری : ص ۷۲ فروست : (راه روشن. درسهایی از نهج البلاغه ۱) شابک : ۹۶۴-۶۶۴۳-۸۶-۸۳۵۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۶۶۴۳-۸۶-۸۳۵۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت […]