صفحه آرشیو

ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با عمر

ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با عمر

ازدواج حضرت ام کلثوم سلام الله علیها با عمر آیا ازدواج ام کلثوم با عمر حقیقت دارد؟ از موضوعات سؤال برانگیز در تاریخ اسلام، ازدواج جناب امّ کلثوم(علیها السلام) با خلیفه دوم عمربن خطّاب است. علّت سؤال برانگیز بودن آن، حوادث غم بار پس از…