صفحه آرشیو

از برکه غدیر تا بی کران کربلا ((غدیر، عاشورا و غلو))

کتاب از برکه غدیر تا بی کران کربلا ((غدیر، عاشورا و غلو))

از برکه غدیر تا بی کران کربلا ((غدیر، عاشورا و غلو)) مشخصات کتاب: سرشناسه : تربتی کربلایی، حیدر، ۱۳۳۸ - عنوان و نام پدیدآور : از برکه غدیر تا بی کران کربلا ((غدیر، عاشورا و غلو))/ حیدر تربتی کربلایی. مشخصات نشر : قم: حبیب، ۱۳۹۳٫ مشخصات…