کیفیت و ثواب فرستادن صلوات از دیدگاه شیعه و اهل سنت
مشخصات کتاب:
نویسنده : جمعی از نویسندگان
ناشر : مجله حوزه
عناوین اصلی کتاب شامل:
کیفیت و ثواب فرستادن صلوات از دیدگاه شیعه و اهل سنت؛ پاورقی