صفحه آرشیو

از مدینه تا مدینه و حماسه کربلا

کتاب از مدینه تا مدینه و حماسه کربلا

از مدینه تا مدینه و حماسه کربلا مشخصات کتاب: سرشناسه : اسدی غلامحسن عنوان و نام پدیدآور : از مدینه تا مدینه : حماسه کربلا/ غلامحسین اسدی ملا محله مشخصات نشر : قم جام جوان ۱۳۸۱٫ مشخصات ظاهری : ص ۱۲۰ شابک : ۹۶۴-۶۶۷۰-۶-۹ ۵۰۰۰ریال ؛…