از مدینه تا کربلا از فیضیه تا جماران
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران ۷۵-۶۱۷۱
سرشناسه : اقبالیان ابوالقاسم عنوان و نام پدیدآور : از مدینه تا کربلا، از فیضیه تا جماران اقبالیان ابوالقاسم منشا مقاله : ، شاهد، ش ۲۵۴، (تیر ۱۳۷۵): ص ۴۱٫
توصیفگر : واقعه کربلا
توصیفگر : تاریخ اسلام توصیفگر : انقلاب اسلامی ایران توصیفگر : امام خمینی ره
توصیفگر : حسین بن علی ع ، امام سوم

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ انقلاب اسلامی ایران مدیون و مرهون قیام عاشورا؛ صراحت در گفتار پیشوایان اسلام و امام خمینی؛ امام و حفظ اسلام ؛ امام و قاطعیت در عمل و گفتار؛ کار انقلابی کردن به صلاح انقلاب ؛ عاشورا و پانزده خرداد سال چهل و دوم؛ عاشورا و سیاست و دیانت ؛ استقامت در میدان عمل ؛ امام و عمل به تکلیف ؛ پیوستگی تربیت یافتگان فرهنگ عاشورا با انقلاب اسلامی ایران ؛ پاورقی