صفحه آرشیو

اسامی پنج تن علیهم السلام در کتاب مقدس

امامان شیعه در منابع حدیثی اهل سنت

امامان شیعه در منابع حدیثی اهل سنت اهل بیت از دیدگاه شیعیان به چه افرادی اطلاق شده و چرا نامی از پیشوایان شیعه در کتب معتبر اهل سنت با عنوان امام وجود ندارد؟ پرسش در کتب احادیث اهل سنت در خصوص امامان جست و جویی انجام دادم و…

اسامی پنج تن علیهم السلام در کتاب مقدس

اسامی پنج تن علیهم السلام در کتاب مقدس آیا در کتاب مقدس اسامی پنج تن (ع) نوشته شده؟ پاسخ اجمالی بر طبق برخی احادیث اسامی پنج تن آل عباء (ع) یعنی پیامبر اکرم (ص)، امام علی(ع)، حضرت زهراء (ع)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) در انجیل و…