صفحه آرشیو

استخاره

استخاره

استخاره در اسلام

باز در اعتقادات اسلامي به عواملي که در تصميم سازي خردمندانه دخيل اند و عقل را در حقيقت يابي و شفاف انديشي، مدد مي رسانند، تاکيد فراوان شده است که مهم ترين آن ها «مشورت» است. مشورت - که همان «انديشه جمعي» است - بسياري…

اعتبار سنجی استخاره با قرآن

مقدمهبدون ترديد خداوند از لطايف امور و غوامض احوال آگاه است; اما انسانِ محدود به زمان و مكان، به حقيقت بسيارى از كارهاى خويش جاهل و ناآشنا است و چون نگران آينده خويش است، همواره به دنبال راهى است تا از نتيجه كارهاى خود آگاه شود. در منابع…

استخاره یا شناسایى بهترین گزینه هنگام تردید

مفهوم استخاره استخاره از ريشه خير است. برخى از لغت شناسان بر اين باورند كه استخاره در كلام عرب به معناى «دعا» آمده است. در مورد معناى اصطلاحى استخاره اقوال مختلفى ذكر شده است كه از مجموع آن ها دو معنا به دست مى آيد و ساير…