استدلال امیرالمومنین به حدیث غدیر آیا حضرت علی (ع) به حدیث غدیر و ماجرای غدیر خم استدلال کرده است؟ امیر مؤمنان علیه السلام در موارد بسیاری به حدیث غدیر احتجاج کرده‌اند، ما به طور نمونه با استفاده از منابع معتبر شیعه و اهل سنت به بعضی از آن موارد اشاره می کنیم: ۱ . احمد […]