صفحه آرشیو

استشمام بوی سجده امام صادق علیه السلام

استشمام بوی سجده امام صادق علیه السلام

استشمام بوی سجده امام صادق علیه السلام از سجّاده کدام امام بوی عطر بر مشام می‌رسید؟ پاسخ اجمالی در مورد آنچه در پرسش مطرح شده باید گفت؛ گزارشی از امام رضا(ع) وجود دارد مبنی بر این‌که محل نشستن پدربزرگشان امام صادق(ع) در مسجد از بوی عطر…