اسلام آوردن ابوبکر بعد از ۵۰ نفر   خلاصه پرسش آیا صحیح است که می‌گویند: ابوبکر پس از پنجاه نفر اسلام آورد؟ پرسش با آن‌که معروف است ابوبکر از اولین کسانی بود که مسلمان شد، آیا صحیح است که برخی منابع می‌گویند: ابوبکر پس از پنجاه نفر و حتى پس از عمر بن خطاب اسلام […]