صفحه آرشیو

اسلام آوردن ابوبکر بعد از 50 نفر

اسلام آوردن ابوبکر بعد از ۵۰ نفر

اسلام آوردن ابوبکر بعد از ۵۰ نفر خلاصه پرسش آیا صحیح است که می‌گویند: ابوبکر پس از پنجاه نفر اسلام آورد؟ پرسش با آن‌که معروف است ابوبکر از اولین کسانی بود که مسلمان شد، آیا صحیح است که برخی منابع می‌گویند: ابوبکر پس از…