آیا از ایرانیان نیز افرادی در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ پرسش آیا از ایرانیان در حماسه عاشورا حضور داشتند؟ چه کسانی از ایرانیان در لشگر حق و چه کسانی در لشگر باطل بودند؟ آیا نام و نشان و زندگی نامه‌ای از ایشان در دسترس است؟ پاسخ اجمالی بنا بر تحقیق و جست‌وجو در برخی کتاب‌های […]

اسلام ایرانیان
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

اسلام ایرانیان اسلام ایرانیان گاهی مشاهده می‌شود، از سوی افرادی القا می‌شود که با هجوم لشکر خلیفه دوم به ایران و شکست پادشاه ساسانی، دین اسلام به زور بر مردم ایران تحمیل شده است؛ لذا چنین دینی در این سرزمین، مشروعیت ندارد. در پاسخ به چنین ادعایی باید گفت: ۱٫ نه تنها ایرانیان به زور […]