صفحه آرشیو

اسلام رابطه انسان با گذشته‌ اش را قطع می کند

اسلام رابطه انسان با گذشته‌ اش را قطع می کند

اسلام رابطه انسان با گذشته‌ اش را قطع می کند ده نفر به نمایندگی از قبیله بنی محارب نزد پیامبر (ص) آمدند که خزیمه بن سواد نیز در میان آنها بود، آن روزهایی که پیامبر قبائل عرب را به سوی خداوند فرامی‌خواند. افراد قبیله بنی محارب گستاخ‌ترین…