صفحه آرشیو

اسلام و اهل کتاب

اسلام و اهل کتاب

همسخنی بین اسلام و اهل کتاب در قرآن مجید

مقاله ی « انقلاب کپرنیکی در کلام » نوشته ی آقای دکتر نصرالله پورجوادی که در نشر دانش ( سال دوازدهم، شماره ی سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱ ) به طبع رسیده است مقاله ای روشنگر، بیدار کننده و تأمل انگیز است و تصور می کنم همه کسانی که…