صفحه آرشیو

اسلام و مسیح

اسلام و مسیح

گفتوگو بین اسلام و مسیحیت (۲)

آزادى براى انجام عبادات در سال هاى اخیر، شمار زیادى از گروه هاى مسیحى در غرب از این مسئله گله کرده اند که مسیحیان در جهان اسلام براى انجام عبادت آزادى ندارند، حال آن که در غرب مسلمانان در عبادت آزاداند. برخى از گروه ها گفته اند که در این…

گفتوگو بین اسلام و مسیحیت (۳)

دیدگاه هاى متفاوت اسلام و مسیحیت در قبال تجددگرایى عجیب است که على رغم کتاب ها و مقالات بى شمارى که از یک سو درباره تجددگرایى اعتقادى در مسیحیت و از سوى دیگر در زمینه رابطه اسلام و تجددگرایى نوشته شده، تاکنون کمتر به نقش تجددگرایى، این…