صفحه آرشیو

اسماعیلیه

اسماعیلیه

تأویل قرآن در نگاه اسماعیلیان (۲)

اکنون اجازه دهید به چند مثال بپردازیم; نخست به آیاتى مى پردازیم که در آنها شىء طبیعى خاصى ذکر شده است. همه مثال هاى ذیل از کتاب الافتخار سجستانى، فصل ۱۲ گرفته شده، مگر مواردى که مأخذ دیگرى برایشان ذکر شود. ۱) زمین ( أرض )قرآن مى گوید: (و…

قرمطیان

قرمطیان شاخه ای از شاخه های درخت تناور اسماعیلیاناند. اینان پس از قیام مشهور صاحب الزنج ( ۲۶۴ هـ ۸۷۷ م )، در سمت جنوبی بین النهرین ظهور کردند. اختلاف ایشان به عنوان یک فرع (با اسماعلیلیان به عنوان اصل) در برخی مسائل درجه ی دوم است، اما در…

فرق شیعه: اسماعیلیه

یکی دیگر از فرقه های منسوب به تشیع اسماعیلیه است که معتقد به امامت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام هستند. او در زمان پدرش از دنیا رفت؛ با این حال پس از شهادت امام صادق علیه السلام گروهی به امامت وی معتقد شدند.البته اسماعیلیه در…

سیر تأویل نزد اسماعیلیان (۱)

مقدمه این مقاله به بررسى چگونگى تفسیر قرآن نزد اسماعیلیان و شکل‌گیرى تأویل آنان مى‌پردازد و گزارشى از تاریخ این بحث ارائه مى‌دهد، هرچند مدعى نیست که این بررسى، بررسى جامعى است. حتى آنگاه که اسماعیلیان در روزگار سختى به سر…

سیر تأویل نزد اسماعیلیان (۲)

مفسران دوره گنانى دوره گنانى با امام شمس‌الدین محمّد (م حدود۷۲۰/۱۳۲۰) آغاز و با امام خلیل‌اللّه سوم (م۱۲۳۳/۱۸۱۸) پایان یافت. در حدود پایان قرن سیزدهم پیرها در شمال هندوستان شروع به تبلیغ کردند. پیر (حجّت) که در رتبه معنوى…

فرقه اسماعیلیه

امامان در بعضی از دوره ها مستور و در بعضی دیگر آشکار هستند . به اعتقاد اسماعیلیان ، در دوره ستر ( یاغیبت امام ) دعات موظف اند که ابلاغ امر کنند . در این دوره ، فقط باب و نخبگان قادر به رویت امام هستند .فرقه " اسماعیلیه " از فرق منشعب مذهب…

ابوتمام و کتاب الشجره (اسماعیلیه)

اشاره : در میان نحله‏های اسلامی، فرقه اسماعیلیه، به تأویلات دور و دراز خود شهره است و عالمان اسماعیلی در این باره آثار فراوانی نگاشته‏اند. این آثار تا مدت‏ها در دسترس نبود و محققان تنها در برخی از کتابخانه‏های خصوصی توانستند…

نظر کلى به باورهاى اسماعیلیان

اسماعیلیه معتقدند: ذات بارى تعالى برتر از وهم و عقل و فکر است، خداوند بالاتر از حد صفات است‏با هیچ صفتى و یقین و حدى چه به سلب و چه به ایجاب از وى سخن نتوان گفت آفریدگار نه چیز است و نه ناچیز نه محدود و نه نا محدود و نه موصوف و نه نا…

شیعیان هفت امامى

تعاريف توسط خود نهضت و از زبان ديگران نامهاى معمول براى دومين شاخه تشيع، غيردقيق و گمراه كننده است. واژه سبعيّه (از لغت عربى سبع، به معنى هفت) ـ در قياس با «شيعه اثنى عشريه» (دوازده امامى) ـ اين تصور را پديد مى آورد…

پیدایش شیعه اسماعیلیه

تحقیقی جامع در باره میمون قداح و پسرش عبدالله فرقه‌های انشعابی و انحرافی برای کسب آبرو و اعتبار نوعا مسلک خود را به امامان و شخصیتهای مورد قبول عامه، نسبت داده و بعضی از آنان را جز رهبران خود به حساب آورده‌اند در حالی که همان…