مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: اسماعیلیه

قرمطیان

قرمطیان شاخه ای از شاخه های درخت تناور اسماعیلیاناند. اینان پس از قیام مشهور صاحب الزنج ( ۲۶۴ هـ ۸۷۷ م )، در سمت جنوبی

ادامه مطلب »

شیعیان هفت امامى

  تعاریف توسط خود نهضت و از زبان دیگران نامهاى معمول براى دومین شاخه تشیع، غیردقیق و گمراه کننده است. واژه سبعیّه (از لغت عربى

ادامه مطلب »