صفحه آرشیو

اسیر

اسیر، مسکین و یتیم در قرآن به چه افرادی گفته می‌شود؟

❓ اسیر، مسکین و یتیم در قرآن به چه افرادی گفته می‌شود؟ مگر اسیر نباید در زندان باشد؟ پس چگونه اسیری به در خانه امام علی(علیه السلام) آمده و از ایشان درخواست کمک کرد؟! 📜پاسخ ۱️⃣ مسکین: کسی است که هیچ چیز نداشته باشد و وضعیت مالی و…