صفحه آرشیو

اشاره مستقیم به امام زمان در آیات قرآن

اشاره مستقیم به امام زمان در آیات قرآن

اشاره مستقیم به امام زمان در آیات قرآن آیا آیاتی در قرآن هست که اشاره مستقیم به امام زمان(عج) دارد؟ برای مشخص شدن پاسخ، نیاز به بیان مقدمه ای است . از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولی عصر (عج) و ظهور…