صفحه آرشیو

اصغر ابراهیمی اصل

اصغر ابراهیمی اصل

اصغر ابراهیمی اصل دکتر اصغر ابراهیمی اصل متولد ۱۳۳۲ خمینی شهر، دانشجوی دکتری مهندسی نفت، کارشناس مدیریت سیستم، استاندار پیشین ایلام و آذربایجان غربی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل پتروشیمی، عضو هیأت رئیسه مجمع استانداران دوره ششم، مدیر…