صفحه آرشیو

اصول ترجمه

اصول ترجمه

ترجمه قرآن، دقت ها و ظرافت ها

مصاحبه با آیت الله معرفت بینات:حضرت آیت الله معرفت! چنانکه مستحضرید، مجله بینات درصدد است شماره ای ویژه ی ترجمه قرآن، اصول و مبانی آن منتشر کند. از این رو می خواستیم از محضر جنابعالی هم که در این زمینه صاحب نظر هستید، استفاده کنیم.…