صفحه آرشیو

اصول تفسیر از نگاه برخی از دانشمندان اسلامی

اصول تفسیر از نگاه برخی از دانشمندان اسلامی

اصول تفسیر از نگاه برخی از دانشمندان اسلامی مشکلات ترجمه های قرآن به زبان های خارجی و هم چنین شبهات و ایرادهایی که در تفسیر علمی به وجود آورده بود موجب گردید که مشیخه دانشگاه الأزهر مصر، برای پایان دادن به نابسامانی های موجود…